yazdığımız destanı, birlikte yaşayacağız ...

 

12.012 km²'lik yüzölçümü ve yaklaşık 4 milyonluk bir nüfusu ile Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti olan İzmir'in, “Üst Ölçekli Plan” kararları ile yapılan tespitlere göre; 11.100 ha Kentsel Yerleşme Alanlarının yaklaşık % 40'lık kısmı olan 4.700 ha Sağlıklaştırma/Yenileme ihtiyacı olan alanlar olarak belirlenmiştir.


    İzmir'de, Belediye Kanununun 73 Maddesi Kapsamında ve 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Kentsel Dönüşüm Çalışmaları yapılmaktadır. 6306 Sayılı yasa kapsamında yürütülen çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; 73. Madde kapsamında yürütülen çalışmalar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerin İşbirliği ile gerçekleştirilmektedir.


Karabağlar'da bina yaş ortalaması 35 yıl ve üzeri olup kaçak yapılaşma % 70-75 civarındadır. Nüfus artışı ve göç plansız yapılaşmayı da beraberinde getirmiş, özellikle ilçemizin çeperlerinde yoğun gecekondu alanları oluşmuştur. İlçemizin en önemli sorunu olan gecekondulaşma, İzmir'in deprem kuşağında olduğu gerçeği karşısında acilen çözüme ulaştırılması gereken en önemli sorundur. Aşağıda tablolarda yer alan verilerde görüleceği üzere Bakanlıkça 540 hektarlık alan afet riski altında bulunan alan olarak belirlenmiştir. Bu alanın 101 hektarlık kısmı kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiştir. Ancak her zaman olduğu gibi burada ilçenin gecekondu sorunundan öte boş alanlar belirlenerek rantsal kazanım amaçlanmıştır. Bu durum karşısında ilçe başkanlığım sırasında 15 mahallede yapmış olduğumuz ses getiren eylemlerle rantsal dönüşüme karşı duruş sergiledik. Hatta % 12 oy aldığımız Limontepe Mahallesi pazaryerinde yapmış olduğumuz eyleme 10.000 'den fazla çevre mahalle sakini katılım sağlamıştır.edilmiştir. Ancak her zaman olduğu gibi burada ilçenin gecekondu sorunundan öte boş alanlar belirlenerek rantsal kazanım amaçlanmıştır. Bu durum karşısında ilçe başkanlığım sırasında 15 mahallede yapmış olduğumuz ses getiren eylemlerle rantsal dönüşüme karşı duruş sergiledik.Hatta % 12 oy aldığımız Limontepe Mahallesi pazaryerinde yapmış olduğumuz eyleme 10.000 'den fazla çevre mahalle sakini katılım sağlamıştır.
Örnek bir uygulama ile Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde Büyükşehir Belediyemiz yerinde kentsel dönüşümü başarmıştır.


    Yerinde yüzde 100 anlaşma ile uygulanacak olan kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinde hak sahipleri ve yatırımcılar arasında sağlıklı bir ilişkinin tesisi amacıyla aktif rol almayı amaçlıyoruz. Her ne kadar kentsel dönüşüm, Büyükşehir Belediyelerinin ve Bakanlığın yetkisinde olsa da ilçe belediyelerinin rolü yadsınamaz. Kentsel Dönüşüm Projeleri'ni yerinde ve uzlaşma esaslı yürütmek amacıyla hak sahiplerinin ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek, projeden beklentileri öngörmek, dönüşüm alanının Güçlü ve Zayıf yanlarını, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemede en büyük görev ilçe belediyelerine düşmektedir.


Amacımız yerinde dönüşümü hedef almakta olup, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde % 100 memnuniyetini hedefliyoruz. Bu kapsamda belediyelerdeki bürokratik engeller, gereksiz evrak talepleri tamamen ortadan kaldırılacaktır.

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s